CZAS TRWANIA MEDIACJI

Dzięki mediacji można rozwiązać spór w bardzo krótkim czasie.

Mediacja może zakończyć się sukcesem w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca – wszystko zależy od dobrej woli stron tkwiących w konflikcie.

W porównaniu z procesem sądowym mediacja trwa zdecydowanie krócej, jest tańsza i bardziej przyjazna.

Warto mediować!

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast