O LCAM

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gorzowie Wielkopolskim (LCAM) należy do sieci centrów mediacji koordynowanej przez CAM_K działający przy Konfederacji LEWIATAN. Sieć tworzona jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na projekt realizowany z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Na rzecz realizacji projektu zostało zainicjowane partnerstwo, oparte na wieloletniej wcześniejszej współpracy, pomiędzy Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Poznaniu (WIPH) jako liderem projektu oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. (ZIPH) i Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp. (WSB) jako partnerami projektu. Dobór partnerów projektu, ze względu na ich dotychczasowe doświadczenie oraz zakres działania, gwarantuje prawidłową realizację celów projektu.

Celem głównym działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie możliwości polubownego, pozasądowego rozwiązania sporów gospodarczych pomiędzy stronami, z których co najmniej jedna jest przedsiębiorcą.

W ramach mediacji gospodarczych prowadzonych przez LCAM będą rozwiązywane spory:

 • w zakresie prawa spółek;
 • w sporach handlowych, inwestycyjnych i dystrybucyjnych;
 • w ramach stosunków pomiędzy udziałowcami, pomiędzy udziałowcami a zarządem oraz pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu;
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom w zakresie ustania obowiązków w odniesieniu do umowy konsorcjum i wiele innych;
 • konsumenckie;
 • pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami administracji publicznej.

Mediacje gospodarcze to:

 • polubowne załatwienie sporu
 • skuteczność i szybkość postępowania - mediacja jest kilkukrotnie szybsza niż postępowanie sądowe
 • zapobieganie eskalacji konfliktu
 • zachowanie poufności i dyskrecji
 • oszczędność – mediacja jest znacznie tańsza niż postępowanie sądowe
 • elastyczne wyznaczanie miejsca i terminu spotkania Stron
 • brak zbędnego formalizmu
 • utrzymanie pozytywnych relacji między stronami.

Utrzymanie dobrych relacji biznesowych i wzmacnianie więzi handlowych między przedsiębiorcami jest wskazane nie tylko ze względu na kontynuowanie dalszej współpracy między obecnymi kontrahentami, ale także oddziałuje na przyszłych potencjalnych partnerów biznesowych, budując wizerunek solidnej i umiejącej rozwiązywać sytuacje sporne firmy.

Centrum rozpoczęło działalność w sierpniu 2018 r.

Mediatorami LCAM są mediatorzy z województwa lubuskiego oraz współpracujący z LCAM mediatorzy z Wielkopolski.

Lista mediatorów będzie sukcesywnie powiększana i aktualizowana.

Władze LCAM

Trzaskowki_Radoslaw-PREZES

Prezes LCAM

Radosław Trzaskowski

tel.: +48 784 595 662

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast