MEDIACJE DLA BIZNESU – relacja z panelu

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się panel dyskusyjny MEDIACJE DLA BIZNESU zorganizowany przez Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Panel był poświęcony promocji mediacji wśród szerokiego grona osób zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem sporów gospodarczych. Spotkanie otworzyła Rektor WSB dr Anna Czekirda, a obecni byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, mediatorzy, przedstawiciele instytucji wspierających gospodarkę oraz przedsiębiorcy. Przedstawiciele biznesu dyskutowali na tematy związane z zakresem przedmiotowym mediacji i zdolności ugodowej różnych problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej:

  • jakie sprawy i w jakich sytuacjach mogą być rozwiązywane przy pomocy mediacji,
  • jakie są jej skutki prawne i korzyści dla przedsiębiorców,
  • kto może być mediatorem oraz jaką rolę pełnią pełnomocnicy stron.

Pojawiły się konkretne przykłady spraw, a następnie sposoby rozwiązania sporów powstałych na ich gruncie. Rolę ekspertów podczas dyskusji pełnili przedstawiciele świata nauki oraz praktyki mediacyjnej.

Do wystąpienia podczas panelu zaproszono dr hab. Joannę Muchę (UAM), dr Magdalenę Skibińską (UZ), dra Rafała Wrzecionka (UZ) oraz pełniącego rolę moderatora wieloletniego praktyka mediacji dra Tomasza Antoszka (SWPS), który wprowadził panelistów w tematykę rozwiązywania sporów gospodarczych przy pomocy mediacji w polskim systemie prawnym.

Był to pierwszy z czterech paneli dyskusyjnych organizowanych w ramach projektu „Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Panele będą okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych w naszym województwie.

Relacja Radia Zielona Góra >>>

Informacje o panelistach oraz program panelu >>>

 

 

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast