MEDIACJE GOSPODARCZE – BARIERA CZY PŁASZCZYZNA POROZUMIENIA

9 maja 2019 r. (czw) w godz. 8.45 -15.30

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25

Zapraszamy lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz mediatorów do udziału w kolejnym BEZPŁATNYM panelu dyskusyjnym z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

W ramach projektu odbędą się łącznie cztery panele, każdy obejmujący inną tematykę. Pierwszy panel dyskusyjny pt. MEDIACJE DLA BIZNESU odbył się 17 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Drugi panel dyskusyjny pt. MEDIACJE GOSPODARCZE – BARIERA CZY PŁASZCZYZNA POROZUMIENIA odbędzie się 9 maja 2019 r. w godz. 8.45 -15.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Panel dyskusyjny to forum wymiany doświadczeń związanych z mediacją w sprawach gospodarczych łączące  przedsiębiorców z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorów i przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz innych organizacji wspierających życie gospodarcze. Panele będzie okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.

Każde wystąpienie eksperta podczas panelu wzbogacone będzie o przykładową sprawę (która może zostać rozwiązana na drodze mediacji) i zakończone otwartą dyskusją.

PROGRAM PANELU

„MEDIACJE GOSPODARCZE – BARIERA CZY PŁASZCZYZNA POROZUMIENIA”

8.15–8.45 Rejestracja uczestników
8.45–9.00 Powitanie uczestników oraz przedstawienie programu spotkania i informacji o projekcie, Radosław Trzaskowski – Prezes LCAM , dr Anna Czekirda – Rektor WSB, Stanisław Owczarek – Dyrektor ZIPH
9.00–9.30 Wprowadzenie do tematyki mediacji – wystąpienie wprowadzające, Dorota Podolska – mediator, moderator spotkania

CZĘŚĆ PIERWSZA PANELU

9.30–10.00 Osoby niepełnosprawne w mediacji, Olgierd Kosiba – mediator, tłumacz języka migowego
10.00–10.45 Przykłady mediacji z osobami niepełnosprawnymi. Dyskusja – mediator i eksperci
10.45-11.00 przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA PANELU

11.00–11.45 Konflikt w biznesie. Psychologiczne aspekty rozwiązywania sporów gospodarczych, Anna Franecka – psycholog biznesu, mediator
11.45–12.30 Kazus mediacyjny. Dyskusja – mediator i eksperci
12.30–13.00 przerwa obiadowa i rozmowy kuluarowe

CZĘŚĆ TRZECIA PANELU

13.00–13.30 Proces w sądzie powszechnym, arbitraż czy mediacja?
13.30–14.15 Kazus mediacyjny. Dyskusja
14.15–15.00 Dyskusja plenarna. Wnioski z paneli
15.00–15.30 Podsumowanie spotkania

ZAPROSZENIE do udziału w panelach >>>
PROGRAM PANELU do pobrania >>>
DEKLARACJA UCZESTNICTWA w panelu >>>

Informacje i zapisy: Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: sekretariat@mediacje-cam.pl
tel. 95 300 04 41

Z A P R A S Z A M Y !

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast