MEDIACJE GOSPODARCZE W POLSCE Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ CAM-ów

25.11.2019 r. (pn) w godz. 9.00-15.00

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107

Zapraszamy do udziału w piątym BEZPŁATNYM panelu dyskusyjnym z zakresu mediacji, podczas którego zostaną przyznane NAGRODY za działania podjęte na rzecz rozpowszechnienia idei alternatywnego rozwiązywania sporów.

Piąty panel dyskusyjny pt. MEDIACJE GOSPODARCZE W POLSCE Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ CAM-ów. DOŚWIADCZENIA I DOBRE PRAKTYKI odbędzie się 25 listopada 2019 r. (pn) w godz. 9.00-15.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Skorskiego 107.

Panel dyskusyjny to forum wymiany doświadczeń związanych z mediacją w sprawach gospodarczych łączące przedsiębiorców z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych i innych organizacji wspierających życie gospodarcze. Panele są okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.

PROGRAM PANELU

MEDIACJE GOSPODARCZE W POLSCE Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ CENTRÓW ARBITRAŻU I MEDIACJI. DOŚWIADCZENIA I DOBRE PRAKTYKI

8.30–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–9.15 Powitanie uczestników, przedstawienie programu spotkania, Radosław Trzaskowski, Prezes LCAM  dr Anna Czekirda, Rektor WSB

Część pierwsza panelu

9.15–9.45 Jak zachęcać przedsiębiorców do korzystania z mediacji. Doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Agnieszka Lisek, Dyrektor WCAM

9.45–10.00 Dyskusja

10.00–10.30 Mediacje na Pomorzu Zachodnim – wczoraj, dziś i jutro. Dobre praktyki i doświadczenia, Ireneusz Kieliszak, Mediator

10.30–10.45 Dyskusja

10.45–11.00 Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe

Część druga panelu

11.00–11.30 Mediacja w Polsce okiem Koordynatora sieci CAM. Doświadczenia mediacyjne Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektor CAM-Koordynator

11.30–11.45 Dyskusja

11.45–12.15 Mediacje w województwie lubuskim – stan obecny i perspektywy rozwoju, SSR Olimpia Barańska-Małuszek

12.15–12.45 Przerwa na lunch i rozmowy kuluarowe

12.45–14.15 Podsumowanie projektu LCAM, dr Anna Czekirda, Rektor WSB, Radosław Trzaskowski, Prezes LCAM, Jerzy Korolewicz, Prezes ZIPH

Wręczenie nagród specjalnych w konkursie: DIALOG–POROZUMIENIE–UGODA:

  • Sędzia przyjazny mediacjom 2019
  • Przedsiębiorca przyjazny mediacjom 2019
  • Mediator roku 2019

14.15–15.00 Wystąpienia gości. Podsumowanie spotkania

PROGRAM panelu >>>

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w panelu – wersja DOCX >>>

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w panelu – wersja PDF >>>

Formularz zgłoszenia sędziego do konkursu

Formularz zgłoszenia mediatora do konkursu

Formularz zgłoszenia przedsiębiorcy do konkursu

REGULAMIN KONKURSU „DIALOG–POROZUMIENIE–UGODA” >>>

Informacje:
Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
e-mail: sekretariat@mediacje-cam.pl
tel. 95 300 04 41

   

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast