MEDIACJE JAKO PLATFORMA DIALOGU DLA BIZNESU

28 maja 2019 r. (wt) w godz. 8.45 -15.30

Hotel QUBUS w Zielonej Górze, ul. Ceglana 14 a

Zapraszamy lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz mediatorów do udziału w trzecim BEZPŁATNYM panelu dyskusyjnym z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

W ramach projektu odbędą się łącznie cztery panele, każdy obejmujący inną tematykę. Pierwszy panel dyskusyjny pt. MEDIACJE DLA BIZNESU odbył się 17 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Drugi panel pt. MEDIACJE GOSPODARCZE – BARIERA CZY PŁASZCZYZNA POROZUMIENIA został zrealizowany 9 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Trzeci panel dyskusyjny pt. MEDIACJE JAKO PLATFORMA DIALOGU DLA BIZNESU odbędzie się
28 maja 2019 r. w godz. 8.45 -15.30 w Hotelu QUBUS w Zielonej Górze, ul. Ceglana 14 a.

Panel dyskusyjny to forum wymiany doświadczeń związanych z mediacją w sprawach gospodarczych łączące  przedsiębiorców z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorów i przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz innych organizacji wspierających życie gospodarcze. Panele będzie okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.

Każde wystąpienie eksperta podczas panelu wzbogacone będzie o przykładową sprawę (która może zostać rozwiązana na drodze mediacji) i zakończone otwartą dyskusją.

PROGRAM PANELU

„MEDIACJE JAKO PLATFORMA DIALOGU DLA BIZNESU”

8.15–8.45 Rejestracja uczestników
8.45–9.00 Powitanie uczestników oraz przedstawienie programu spotkania i informacji o projekcie, Radosław Trzaskowski – Prezes LCAM , dr Anna Czekirda – Rektor WSB, Stanisław Owczarek – Dyrektor ZIPH
9.00–9.30 Wprowadzenie do tematyki mediacji – Dorota Podolska, mediator, moderator spotkania

CZĘŚĆ PIERWSZA PANELU

9.30–10.00 Specyfika sporów w branży IT – obszary konstruktywnych rozwiązań – Katarzyna Kamińska, Dom Mediacyjny, Poznań
10.00–10.45 Przykłady mediacji. Dyskusja – mediator i eksperci
10.45-11.00 przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA PANELU

11.00–11.30 Mediacja w ubezpieczeniach gospodarczych – realna szansa czy utopijna idea? – Patrycja Jarus, Dom Mediacyjny, Poznań
11.30–12.15 Kazus mediacyjny. Dyskusja – mediator i eksperci
12.15–13.00 przerwa obiadowa i rozmowy kuluarowe

CZĘŚĆ TRZECIA PANELU

13.00–13.30 Projekt zastosowania mediacji w ordynacji podatkowej. Mediacje z US – Piotr Kozik, starszy ekspert skarbowy, KAS, Zielona Góra
13.30–14.15 Kazus mediacyjny. Dyskusja – mediator i eksperci
14.15–15.00 Dyskusja plenarna. Wnioski z paneli
15.00–15.30 Podsumowanie spotkania

PROGRAM i ZAPROSZENIE do udziału w panelu >>>
DEKLARACJA UCZESTNICTWA w panelu >>>

Informacje i zapisy: Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: sekretariat@mediacje-cam.pl
tel. 95 300 04 41

Z A P R A S Z A M Y !

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast