MEDIACJE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

14-15 marca 2019 r.
Szkolenie dla pracowników prokuratury.

MIEJSCE SZKOLENIA: Zielona Góra.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

  1. Sprawiedliwość naprawcza vs. sprawiedliwość odwetowa
  2. Konflikt: rodzaje, cykl, psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktu, efektywna komunikacja
  3. Metody ADR: negocjacje, mediacja, arbitraż, koncyliacja i formy mieszane
  4. Mediacja: etapy, rodzaje, monolog mediatora, techniki komunikacyjne
  5. Uregulowania prawne dot. mediacji
  6. Mediacja gospodarcza idea, zasady, korzyści
  7. Mediacja w sprawie o zapłatę: struktura i przebieg
  8. Mediacja w sprawie o rozwiązanie lub niewykonanie umowy: struktura i przebieg

Dzień II

  1. Mediacja w sprawie o zapłatę, w sprawie o rozwiązanie lub niewykonanie umowy
    • Case study
    • Gra symulacyjna
    • Wnioski
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast