MEDIACJE W SPRAWACH CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH

18-19 października 2018 r.
Szkolenie dla pracowników sądów.

MIEJSCE SZKOLENIA: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 1. Sprawiedliwość naprawcza vs. sprawiedliwość odwetowa
 2. Konflikt: rodzaje, cykl, psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktu, efektywna komunikacja
 3. Metody ADR: negocjacje, mediacja, arbitraż, koncyliacja i formy mieszane
 4. Mediacja: etapy, rodzaje, monolog mediatora, techniki komunikacyjne
 5. Uregulowania prawne dot. mediacji
 6. Mediacja gospodarcza idea, zasady, korzyści
 7. Mediacja w sprawie o zapłatę: struktura i przebieg
 8. Mediacja w sprawie o rozwiązanie lub niewykonanie umowy: struktura i przebieg

Dzień II

 1. Mediacja w sprawie o zapłatę, w sprawie o rozwiązanie lub niewykonanie umowy
  • Case study
  • Gra symulacyjna
  • Wnioski
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast