Mediacje

Czym jest mediacja?

W potocznym rozumieniu postrzegana jest jako pewna sytuacja, w której pomiędzy stronami konfliktu pojawia się osoba trzecia, która pomaga rozwiązać spór.

Mediacja w prawie

W Polsce mediacja wprowadzana jest do porządku prawnego od lat 90-tych. Jako instytucja postępowania cywilnego weszła w życie w 2005 r. Ideą, która przyświeca tym regulacjom prawnym, jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje władczych rozstrzygnięć (poza koniecznym minimum).

Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma tą samą skuteczność co ugoda sądowa.

Jaka jest rola mediatora?

Pomaga stronom znaleźć rozwiązanie konfliktu poprzez moderowanie przebiegu mediacji (wykorzystuje różne metody komunikacyjne, m.in.: ustala reguły mediacji, pomaga stronom wzajemnie zrozumieć przyjęte stanowiska, pomaga stronom zrozumieć emocje towarzyszące konfliktowi).

Czy każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji?

Tak. Niemalże każda sprawa gospodarcza nadaje się do mediacji.

Dokumentacja

Kolejne kroki procesu mediacyjnego

Skierowanie sprawy do mediacji przez sąd / samodzielne zgłoszenie się do mediatora

(złożenie wniosku o wszczęcie mediacji)

Indywidualne spotkanie informacyjne

Właściwa sesja mediacyjna:

  • spotkania wspólne
  • spotkania odrębne
  • uzgodnienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, innych komunikatorów
  • przerwy wynikające z dynamiki procesu mediacyjnego
  • wyrażenie potrzeb każdej ze stron
  • poszukiwanie wspólnych rozwiązań
  • ocena realności zaproponowanych rozwiązań

Spisanie i podpisanie ugody mediacyjnej

Przydatne linki

Partnerzy projektu

www.wsb.gorzow.pl
www.ziph.pl

Sąd Okręgowy w Gorzowie (Mediacje)

www.gorzow-wlkp.so.gov.pl/mediacje

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Mediacje)

www.zielona-gora.so.gov.pl

Lewiatan (Mediacje)

konfederacjalewiatan.pl/mediacje

Ministerstwo Sprawiedliwości (Mediacje)

www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast