MEDIATOR

Jaki powinien być idealny mediator?

„Praca mediatora nie polega na rozstrzyganiu, a na pogodzeniu interesów spierających się stron. Celem jego działania jest więc doprowadzenie do pojednania i porozumienia pomiędzy stronami.

(…)

Mediator pomaga stronom dostrzec, że za prezentowanymi przez nie stanowiskami
kryją się ich potrzeby, oczekiwania i interesy, które wcale nie muszą być ze sobą sprzeczne, a wręcz przeciwnie, są możliwe do pogodzenia. Takie postrzeganie rzeczywistości może być początkiem dalszej owocnej współpracy.”

Źródło: P.Nowak, B.Kornacka, Mediacja i inne polubowne formy rozwiązywania sporów na rynku finansowym, KNF.
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast