Anna Starzyńska-Maniecka

Starzynska-Maniecka_Anna

DOŚWIADCZENIE W LATACH: 6

REGION DZIAŁANIA

  • cały kraj
  • województwo lubuskie
  • województwo zachodniopomorskie

SPECJALIZACJE

  • cywilne
  • gospodarcze
  • rodzinne

BIOGRAFIA

Trener stały Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów, mediator oraz ekspert ds. mediacji i komunikacji Polskiego Instytutu Negocjacji, akredytowany trener Vocational Competence Certificate: mediacji sądowych i pozasądowych oraz „Akademii Managera” a także egzaminator „Akademii Managera”.
Mediator na liście Sądu Okręgowego w Szczecinie i stały mediator sądowy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakresie mediacji gospodarczych, cywilnych oraz rodzinnych.
Współpracuje z Centrum Mediacji przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., gdzie prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe.
Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami ze studentami Studiów Podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie konfliktem – negocjacje i mediacje, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Negocjacje i Mediacje w Biznesie oraz Coaching.
Ekspert w projektach EFS: „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” Ministerstwa Sprawiedliwości dla środowiska prawniczego, „Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów w społeczności szkolnej” z ramienia Fundacji „Centrum Inicjatyw Akademickich”.
Prelegent, moderator i tutor studentów podczas konferencji: „Arbitraż i Mediacja – pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów prawnych” oraz „Trzy kolory. ADR” na Uniwersytecie Szczecińskim, „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” we współpracy z WSB w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”.
Wykładowca i twórca panelu: „Etyka-Konflikty-Komunikacja-Emocje” warsztatów specjalistycznych dla mediatorów, organizowanych we współpracy z Polskim Instytutem Negocjacji i Zachodniopomorskim Centrum Mediacji.

KONTAKT


 

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast