O Projekcie

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gorzowie Wielkopolskim

utworzone w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy POWR.02.17.00-00-0073/17/17-00. Wartość projektu 1 254 429,60 zł, z tego 1 057 233,27 zł ze środków europejskich.

Wnioskodawcami są:

  • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa – lider projektu
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie (lokalizacja CAM)
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Projekt skierowany jest do środowiska wymiaru sprawiedliwości (pracowników sądów i prokuratur) oraz do mediatorów. Celem głównym projektu jest poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania, poprzez utworzenie na terenie woj. lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) w okresie 01.04.2018-30.11.2019. Utworzone CAM będzie działało w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych: standardów funkcjonowania sieci CAM - K, narzędzia info. dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Ostatecznym beneficjentem działań projektowych będzie środowisko przedsiębiorców, którzy będą korzystać z instytucji mediacji.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

  • Zapewnienie utworzenia i funkcjonowania CAM w mieście wojewódzkim w okresie realizacji projektu, czyli w ciągu 20 miesięcy
  • Przeprowadzenie szkoleń (dla 120 osób) i paneli dyskusyjnych (dla 100 uczestników) w okresie realizacji projektu
  • Podjęcie minimum 13 postępowań mediacyjnych w okresie realizacji projektu
  • Podjęcie minimum 26 mediacji w okresie 2 lat po zakończeniu realizacji projektu
  • Zapewnienie funkcjonowania LCAM przez co najmniej 2 lata od momentu zakończenia projektu
Rozmiar czcionki
Zmień kontrast