Otwarta debata „SĄDY PRZESZŁOŚCI, SĄDY PRZYSZŁOŚCI” – 21.09.2018 r.

Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Gorzowie Wlkp.

Pierwsza część poświęcona była tematowi: „Mediacja – alternatywa na teraz i na przyszłość”. Wśród prelegentów byli m.in.:

 • dr Anna Czekirda – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., propagatorka mediacji i mediacji rówieśniczej
 • Radosław TrzaskowskiPrezes Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Przedstawiciele WSB zapoznali uczestników z instytucją mediacji, zaprezentowali ideę utworzenia Lubuskiego CAM oraz specyfikę działalności Centrów Arbitrażu i Mediacji w Polsce.


PROGRAM debaty  „SĄDY PRZESZŁOŚCI, SĄDY PRZYSZŁOŚCI”

 • 16.30-16.50 Część I: „Mediacja – alternatywa na teraz i na przyszłość”
  Działania, plany warsztatów, szkoleń i wydarzeń propagujących mediacje.

Prelegenci:

 • Małgorzata Gronowska-Plust – Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., Koordynatorka ds. Mediacji.
 • dr Anna Czekirda – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., propagatorka mediacji i mediacji rówieśniczej.
 • Radosław Trzaskowski – Prezes Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 • 16.50-17.00 Przerwa na kawę
 • 17.00-19.00 Część II: „Sądy przeszłości, sądy przyszłości”

Prelegenci:

 • Dariusz Zawistowski, Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa do 15.01.2018 r., wykładowca, autor Komentarza do postępowania zabezpieczającego z wyborem orzeczeń.
 • Sylwia Gregorczyk-Abram – Koordynatorka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adwokat kierująca pro bono działalnością kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz w Warszawie, członkini zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, inicjatorka akcji edukacyjnej „Tydzień Konstytucyjny”, współzałożycielka inicjatywy „Wolne Sądy”, Prawnik Pro Bono 2016.
 • Monika Frąckowiak – Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu, przedstawicielka SSP Iustitia w MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés) – związku stowarzyszeń europejskich na rzecz demokracji i wolności.
 • dr Robert Słabuszewski – Sędzia ze znaczącym dorobkiem orzeczniczym i naukowym, delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., cywilista, wykładowca.

 

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast