PANEL DYSKUSYJNY: MEDIACJE DLA BIZNESU

17 grudnia 2018 r. w godz. 8.30 -16.00

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI – Wydział Prawa i Administracji

Zapraszamy lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz mediatorów do udziału w BEZPŁATNYCH panelach dyskusyjnych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

W ramach projektu odbędą się cztery panele, każdy obejmujący inną tematykę. Pierwszy panel dyskusyjny odbędzie się w poniedziałek 17 grudnia 2018 r. w godz. 8.30 -16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zielona Góra, plac Słowiański 9, sala 104, I piętro.

Panel dyskusyjny to forum wymiany doświadczeń związanych z mediacją w sprawach gospodarczych łączące  przedsiębiorców z województwa lubuskiego oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mediatorów i przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych oraz innych organizacji wspierających życie gospodarcze. Panele będzie okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy. Sformułowane wnioski będą służyły poprawie funkcjonowania mediacji gospodarczych.

Każde wystąpienie eksperta podczas panelu wzbogacone będzie o przykładową sprawę, która może zostać rozwiązana na drodze mediacji i zakończone otwartą dyskusją.

PROGRAM PANELU

„MEDIACJE DLA BIZNESU”

8.00–8.30 Rejestracja uczestników
8.30–8.45 Powitanie uczestników oraz przedstawienie programu spotkania i informacji o projekcie, Radosław Trzaskowski – Prezes LCAM , dr Anna Czekirda – Rektor WSB, Stanisław Owczarek – Dyrektor ZIPH
8.45–9.30 Wprowadzenie do tematyki mediacji – wystąpienie wprowadzające: Metody rozwiązywania sporów gospodarczych w polskim systemie prawnym, dr Tomasz P. Antoszek – Mediator, moderator spotkania

CZĘŚĆ PIERWSZA PANELU

9.30–10.00 Zdatność ugodowa i wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych, dr hab. Joanna Mucha
10.00–11.00 Kazus mediacyjny nr 1. Dyskusja, Mediator i eksperci
11.00–11.15 przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA PANELU

11.15–11.45 Mediator i profesjonalni pełnomocnicy w postępowaniu mediacyjnym w sprawach gospodarczych, dr Rafał Wrzecionek
11.45–12.45 Kazus mediacyjny nr 2. Dyskusja, Mediator i eksperci
12.45–13.30 przerwa obiadowa i rozmowy kuluarowe

CZĘŚĆ TRZECIA PANELU

13.30–14.00 Zawarcie ugody mediacyjnej w sprawach gospodarczych i jej zatwierdzenie, dr Magdalena Skibińska
14.00–15.00 Kazus mediacyjny nr 3. Dyskusja, Mediator i eksperci
15.00–15.45 Dyskusja plenarna. Wnioski z paneli
15.45–16.00 Podsumowanie spotkania

ZAPROSZENIE do udziału w panelach >>>
PROGRAM PANELU do pobrania >>>
DEKLARACJA UCZESTNICTWA w panelu >>>

Informacje i zapisy: Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: sekretariat@mediacje-cam.pl
tel. 95 300 04 41

Z A P R A S Z A M Y !

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast