Wywiad nt. LCAM dla Głosu Przedsiębiorcy

Wywiad z dr Anną Czekirdą – Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu, przy której działa Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (LCAM).

Wywiad został opublikowany w Głosie Przedsiębiorcy – miesięczniku wydawanym przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.

W wywiadzie Pani Rektor przedstawia specyfikę działalności oraz ofertę LCAM w zakresie polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast